Billa - kreatívna kampaň chlebodarca | Kreativ Gang info@kreativgang.sk

Billa

KREATÍVA    BRANDING

Projekt Chlebodarca je jednoznačne naším najľudskejším. Pre spoločnosť BILLA sme k tomuto dobročinnému projektu pripravili kreatívu a dizajn. BILLA v rámci neho venuje 1 cent z každého predaného chleba rodinám v hmotnej núdzi. Mesačne táto suma predstavuje niekoľko tisíc eur.

PÁČI SA TI NAŠA PRÁCA?